Մտավոր սեփականության իրավունք

page2-img1

Մտավոր սեփականության իրավունք

Վստահեք մեր փորձառու փաստաբաններին նաև մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքների պաշտպանության ոլորտներում Ձեր ունեցած բարդ, վիճահարույց կամ անհուսալի թվացող խնդիրների լուծումը: «Արատտա» խորհրդատվական ընկերությունը, իր որդեգրած սկզբունքին համաձայն, պատրաստակամ և բարեխղճորեն դատական բոլոր ատյաններում կապահովի Ձեր օրինական շահերի լիարժեք պաշտպանությունը: