Ընդհանուր բնութագիր

page2-img1

Ընդհանուր բնութագիր

«Արատտա» խորհրդատվական ընկերությունը համալիր լուծումներ է առաջարկում իրավական կարգավորման անհրաժեշտություն ունեցող բոլոր խնդիրների համար:

Մեր ընկերության հմուտ և փորձառու իրավաբանների կողմից մատուցվող ծառայությունների շրջանակն ընդգրկուն է և ներառում է հետևյալ ոլորտները՝

 • կորպորատիվ իրավունք,
 • մտավոր սեփականություն՝ ներառյալ ապրանքային նշաններ,
 • բանկային ոլորտում առաջացող հարաբերություններ,
 • ընտանեկան իրավունք,
 • աշխատանքային իրավունք,
 • սպառողների շահերի պաշտպանություն,
 • հողային իրավունք,
 • բնական պաշարների պահպանության և էկոլոգիական իրավունք,
 • ձեռնարկատիրական իրավունք,
 • մաքսային իրավունք,
 • հարկային իրավունք: