Ամուսնաընտանեկան իրավահարաբերություններ

page2-img1

Ամուսնաընտանեկան իրավահարաբերություններ

Իրավական վեճերի շարքում անհատական մոտեցման և ուսումնասիրության կարիք ունեն հատկապես ընտանեկան վեճերըորոնց դեպքում հաճախ վտանգվում և առաջնային պաշտպանության անհրաժեշտություն են ունենում երեխայի շահերըՀաշվի առնելով հասարակության կյանքում ընտանիքի մեծ դերը և նշանակությունը՝ մենք առանձնակի ուշադրության ենք արժանացնում ընտանեկան վեճերին և դրանց  կարգավորմանը՝ ապահովելով ոլորտում մասնագիտացած իրավաբանների խորհրդատվություն: