Քրեական իրավունք

page2-img1

Քրեական իրավունք

Քրեական իրավունքի ոլորտում վտանգվում են անձի առավել շոշափելի իրավունքները: Մեր փաստաբանները պատրաստ են օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով պաշտպանել Ձեր շահերը և ներդնել մասնագիտական ողջ գիտելիքներն ու հմտությունները՝ փորձելով քրեական գործի լուծմանը հասնել նախաքննության փուլում, ինչը կխնայի և՛ ժամանակ, և՛ ֆինանսական միջոցներ: Մեր բարձր որակավորում ունեցող թիմի շնորհիվ Ձեր խնդիրները կստանան լուծման հեշտ և հասանելի տարբերակներ:

Կասկածյալի, մեղադրյալի, ամբաստանյալի, դատապարտյալի, վկայի, տուժողի և տուժողի իրավահաջորդի շահերի պաշտպանությունն իրականացվում է՝ 

  • անձի դեմ ուղղված հանցագործությունների,
  • մարդու, քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործությունների,
  • տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների,
  • երեխայի և ընտանիքի շահերի դեմ ուղղված հանցագործությունների...  բնագավառում, ինչպես նախնական, այնպես էլ դատական քննության փուլերում: