Կորպորատիվ սպասարկում

page2-img1

Կորպորատիվ սպասարկում

Մեր ընկերությունն իրավաբանական ծառայություններ է մատուցում տարբեր բնագավառներում գործունեություն ծավալող բազմաթիվ առաջատար կազմակերպությունների: Ուստի, եթե Դուք էլ ցանկանում եք Ձեր կազմակերպության անձնակազմի ուշադրությունը և ջանքերը կենտրոնացնել միայն հիմնական գործունեության վրա, ապա առաջարկում ենք իրավական լուծում պահանջող խնդիրները վստահել մեր մասնագետների խմբին:

Ի՞նչ է ներառում կորպորատիվ փաթեթը՝

 • իրավաբանական գրավոր և բանավոր խորհրդատվության տրամադրում,
 • իրավական հարցերի վերլուծության և գրավոր եզրակացության ներկայացում,
 • իրավական բնույթի փաստաթղթերի կազմում (պայմանագրեր, գրություններ, տեղեկանքներ և այլն),
 • կազմակերպության փաստաթղթերի իրավական վերլուծություն,
 • աշխատակազմին վերաբերող հարցերի սպասարկում,
 • կազմակերպության ներքին հարաբերությունների կարգավորում (ընկերության ներքին փաստաթղթերի և կորպորատիվ կառավարման ընթացակարգերի ապահովում, ներքին կարգերի մշակում),
 • կորպորատիվ հաճախորդների բանակցություններին իրավաբանի մասնակցության ապահովում,
 • կազմակերպության իրավունքների և շահերի պաշտպանություն, անհրաժեշտության դեպքում`առավել արդյունավետ լուծումների մշակում և ներկայացում:

Ի՞նչ առավելություններ է տալիս կորպորատիվ սպասարկումը՝

 • «Աշխատանքային» ընդամենը մեկ պայմանագիր կնքելով՝ խորհրդատվություն եք ստանում տարբեր ոլորտներում մասնագիտացած իրավաբանների մի ամբողջ խմբի կողմից,
 • կազմակերպությունում վերանում է իրավաբանի հաստիք ունենալու, ինչպես նաև վերջինիս գրասենյակային տարածք և անհրաժեշտ տեխնիկա տրամադրելու անհրաժեշտությունը,
 • դառնալով իրավական ոլորտում Ձեր շահերի պաշտպանը՝ մենք պարտավորվում ենք ապահովել ամբողջ տեղեկատվության գաղտնիությունը:

Ինչպիսի՞ գործոններ կարող են ազդել մեր ծառայությունների գնի ձևավորման վրա՝

 • գործընկեր կազմակերպության կամ վերջինիս առանձին ստորաբաժանման աշխատողների թվաքանակը,
 • ուսումնասիրվող փաստաթղթերի բնույթը,
 • կազմակերպության գործունեության ոլորտը,
 • ծառայությունների մատուցման տևողությունը: