Քաղաքացիական իրավունք

page2-img1

Քաղաքացիական իրավունք

Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում մեր ընկերության իրավաբաններն իրականացնում են վստահորդների շահերի ապահովում՝ օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով ու եղանակներով:

Մենք պատրաստ ենք մեր վստահորդների կողմից առաջադրված ցանկացած խնդրի դեպքում կատարել իրավական միջամտություն՝ հասնելով Ձեզ համար լավագույն արդյունքի: Քաղաքացիական իրավունքի ոլորտում մասնագիտացած մեր թիմը պատրաստ է աջակցել Ձեզ հետևյալ ոլորտներում.

  • իրավաբանական խորհրդատվություն,
  • պայմանագրերի, դիմումների, հայցադիմումների կազմում,
  • վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում,
  • ներկայացուցչություն բոլոր դատական ատյաններում,
  • սեփականության իրավունքի պաշտպանություն,
  • ժառանգության գործերի իրավաբանական աջակցում,
  • մտավոր սեփականության և հեղինակային իրավունքի հետ կապված իրավաբանական աջակցություն: