Վարչական իրավունք

page2-img1

Վարչական իրավունք

Խոսելով անձի իրավունքների պաշտպանության մասին՝ հարկ է նշել, որ շատ հաճախ դրա իրականացման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է լինում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոչ իրավաչափ գործողություններով և/կամ անգործությամբ, որոնք իրենց հերթին հանգեցնում են հարաբերությունների մյուս կողմում գտնվող մասնակիցների իրավունքների խախտման:

Նման իրավիճակներում ևս Ընկերության իրավաբանները պատրաստ են իրենց մասնագիտական միջամտությունը ցուցաբերել վստահորդի և՛ պետական և՛ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ հարաբերություններում ՝ լավագույն արդյունքի հասնելու համար: