Հաշվապահական ծառայությունների մատուցում

page2-img1

Հաշվապահական ծառայությունների մատուցում

«Արատտա» խորհրդատվական ընկերությունն առաջարկում է թեթևացնել ձեր բեռը, ազատվել բյուրոկրատական քաշքշուկներից՝ իրականացնելով որակյալ հաշվապահական հաշվառում՝ միաժամանակ պաշտպանելով Ձեր շահերը պետական մարմինների հետ շփման ընթացքում: Հաշվապահական ծառայությունների ոլորտում մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները.

  • հաշվապահական հաշվառման վարում,
  • հարկային ստուգումների ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանում,
  • հաշվետվությունների կազմում և հանձնում,
  • գործունեության ոլորտի առանձնահատկություններին համապատասխան հաշվապահական քաղաքականության մշակում,
  • ներքին վերահսկողության համակարգերի կառուցում և կատարելագործում,
  • սկզբնական փաստաթղթերի հիման վրա հաշվապահության վերականգնում,
  • աջակցություն ավտոմատացված հաշվապահական հաշվառմանը անցում կատարելիս: