Հաշվապահական ծառայություններ
Ձեռնարկատերերի և փոքր բիզնեսի համար

Հաշվապահական ծառայություններ
Ձեռնարկատերերի և փոքր բիզնեսի համար
Aratta consulting-ը մատուցում է որակյալ հաշվապահական ծառայություններ ՝ դրանով իսկ թեթևացնելով ձեր բեռը և վերացնելով բյուրոկրատական քաշքշուկները: Ընկերությունն իրականացնում է ձեր շահերի պաշտպանությունը պետական մարմինների հետ փոխգործակցության ընթացքում:

Հաշվապահական հաշվառում

Aratta consulting-ը մատուցում է որակյալ հաշվապահական ծառայություններ ՝ դրանով իսկ թեթևացնելով ձեր բեռը և վերացնելով բյուրոկրատական քաշքշուկները: Ընկերությունն իրականացնում է ձեր շահերի պաշտպանությունը պետական մարմինների հետ փոխգործակցության ընթացքում:
Հաշվապահական հաշվառում
Aratta consulting-ի գործունեության ոլորտը

Հարկային հաշվետվությունների կազմում և հանձնում

Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում

Հարկային ստուգման ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն

Ներքին հսկողության համակարգեր

Հաշվապահական հաշվառման վարում

Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում

Aratta consulting-ի գործունեության ոլորտը
Հարկային հաշվետվությունների կազմում և հանձնում
Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում
Հարկային ստուգման ընթացքում կազմակերպության շահերի պաշտպանություն
Ներքին հսկողության համակարգեր
Հաշվապահական հաշվառման վարում
Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում
մենք սոցիալական ցանցերում ենք
Շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար
Շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար
մենք սոցիալական ցանցերում ենք