Հանքարդյունաբերություն

Մենք օգնում ենք, դուք վստահում եք

Հանքարդյունաբերություն
Մենք օգնում ենք, դուք վստահում եք
Մեր իրավաբանները երկար տարիներ մասնագիտանում են հանքարդյունաբերության ոլորտում և իրավաբանական աջակցություն են ցուցաբերում ոլորտի ձեռնարկություններին ։ Հանքարդյունաբերությունը յուրահատուկ շուկա է, սակայն մեր մասնագետները տվյալ շուկայի իրավական կարգավորումներին մշտապես հետևելու շնորհիվ մշտապես տեղեկացված են բոլոր փոփոխություններին ։ Մենք հաճախորդներին տրամադրում ենք ամբողջական խորհրդատվություն ՝ սկսած համապատասխան թույլտվություններ և լիցենզիաներ ստանալուց մինչև նախագծերի ամբողջական ուղեկցում: Մեր բարձր որակավորում ունեցող իրավաբանները կօգնեն ձեզ լուծել իրավական խնդիրները արտադրական ցիկլի ցանկացած փուլում:

Հանքարդյունաբերություն

Մեր իրավաբանները երկար տարիներ մասնագիտանում են հանքարդյունաբերության ոլորտում և իրավաբանական աջակցություն են ցուցաբերում ոլորտի ձեռնարկություններին ։ Հանքարդյունաբերությունը յուրահատուկ շուկա է, սակայն մեր մասնագետները տվյալ շուկայի իրավական կարգավորումներին մշտապես հետևելու շնորհիվ մշտապես տեղեկացված են բոլոր փոփոխություններին ։ Մենք հաճախորդներին տրամադրում ենք ամբողջական խորհրդատվություն ՝ սկսած համապատասխան թույլտվություններ և լիցենզիաներ ստանալուց մինչև նախագծերի ամբողջական ուղեկցում: Մեր բարձր որակավորում ունեցող իրավաբանները կօգնեն ձեզ լուծել իրավական խնդիրները արտադրական ցիկլի ցանկացած փուլում:
Հանքարդյունաբերություն
Այս ոլորտում Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները

 • Խորհրդատվություն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների գործունեության ոլորտային կարգավորման և լիցենզավորման ոլորտում

 • Ակտիվների վաճառքի/ձեռքբերման, ինչպես նաև ֆինանսական ներդրողների ներգրավման (M&A)գործարքների ուղեկցում • Բիզնեսի սեփականատերերի, ինչպես նաև ներդրողների հետ կորպորատիվ պայմանագրերի պատրաստում • Պետական ստուգումներ. իրավաբանական ուղեկցում, շահերի պաշտպանություն

 • Հանքարդյունաբերական արդյունաբերության նոր օբյեկտների կառուցման և վերազինման ներդրումային նախագծերի ուղեկցում, այդ թվում ՝ պայմանագրային կառույցների մշակում, ներդրումային պայմանագրերի, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, աշխատանքային պայմանագրերի, այլ համաձայնագրերի պատրաստում

 • Հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրավաբանական գործունեության իրականացում պոտենցիալ գնորդների/ներդրողների կամ բիզնեսի ներկայիս սեփականատերերի պատվերով, այդ թվում ՝ կապիտալի հանրային շուկա դուրս գալու նպատակով (due diligence)

 • Լիցենզիաների հետկանչման ռիսկերը բացահայտելու եւ վերացնելու նպատակով ընկերությունում (ընկերությունների խմբում) գործող ընդերքօգտագործման իրավունքի լիցենզիաների պայմանների եւ օգտակար հանածոների արդյունահանման գործունեության օրենսդրական պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության ներքին համակարգի գնահատումը

 • Ընդերքօգտագործման իրավունքի լիցենզիոն համաձայնագրերի նախագծերի նախապատրաստում եւ իրավաբանական գնահատում, գործող լիցենզիոն համաձայնագրերի իրավական գնահատում եւ դրանց փոփոխությունների նախագծերի նախապատրաստում, լիցենզիաների վերաձեւակերպման ուղեկցում

Այս ոլորտում Մենք առաջարկում ենք հետևյալ ծառայությունները

 • Խորհրդատվություն հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների գործունեության ոլորտային կարգավորման և լիցենզավորման ոլորտում

 • Ակտիվների վաճառքի/ձեռքբերման, ինչպես նաև ֆինանսական ներդրողների ներգրավման (M&A)գործարքների ուղեկցում • Բիզնեսի սեփականատերերի, ինչպես նաև ներդրողների հետ կորպորատիվ պայմանագրերի պատրաստում • Պետական ստուգումներ. իրավաբանական ուղեկցում, շահերի պաշտպանություն

 • Հանքարդյունաբերական արդյունաբերության նոր օբյեկտների կառուցման և վերազինման ներդրումային նախագծերի ուղեկցում, այդ թվում ՝ պայմանագրային կառույցների մշակում, ներդրումային պայմանագրերի, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, աշխատանքային պայմանագրերի, այլ համաձայնագրերի պատրաստում

 • Հանքարդյունաբերական ընկերությունների իրավաբանական գործունեության իրականացում պոտենցիալ գնորդների/ներդրողների կամ բիզնեսի ներկայիս սեփականատերերի պատվերով, այդ թվում ՝ կապիտալի հանրային շուկա դուրս գալու նպատակով (due diligence)

 • Լիցենզիաների հետկանչման ռիսկերը բացահայտելու եւ վերացնելու նպատակով ընկերությունում (ընկերությունների խմբում) գործող ընդերքօգտագործման իրավունքի լիցենզիաների պայմանների եւ օգտակար հանածոների արդյունահանման գործունեության օրենսդրական պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողության ներքին համակարգի գնահատումը

 • Ընդերքօգտագործման իրավունքի լիցենզիոն համաձայնագրերի նախագծերի նախապատրաստում եւ իրավաբանական գնահատում, գործող լիցենզիոն համաձայնագրերի իրավական գնահատում եւ դրանց փոփոխությունների նախագծերի նախապատրաստում, լիցենզիաների վերաձեւակերպման ուղեկցում

մենք սոցիալական ցանցերում ենք
Շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար
Շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար
մենք սոցիալական ցանցերում ենք