Քրեական իրավունք
Քրեական
իրավունք
Քրեական իրավունքի ոլորտում սպառնալիքի տակ են ամենախոցելի իրավունքները. Մեր ընկերության իրավաբանները մեծ փորձ ունեն քրեական իրավունքի ոլորտում: Նրանք տալիս են խորհրդատվություն և պաշտպանում հաճախորդի շահերը ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատավարության փուլում։

Իրավաբանների օգնությունը

Քրեական իրավունքի ոլորտում սպառնալիքի տակ են ամենախոցելի իրավունքները. Մեր ընկերության իրավաբանները մեծ փորձ ունեն քրեական իրավունքի ոլորտում: Նրանք տալիս են խորհրդատվություն և պաշտպանում հաճախորդի շահերը ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատավարության փուլում։
Իրավաբանների օգնությունը
Քրեական գործերով փաստաբանական ծառայություն

Մեղադրյալի, կասկածյալի իրավունքների պաշտպանություն

Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Երեխայի և ընտանիքի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ

Ամբաստանյալի շահերի պաշտպանությունը դատարանում

Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ

Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Քրեական իրավունքի ոլորտները

Քրեական գործերով փաստաբանական ծառայություն
Մեղադրյալի, կասկածյալի իրավունքների պաշտպանություն
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Երեխայի և ընտանիքի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Ամբաստանյալի շահերի պաշտպանությունը դատարանում
Մարդու և քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների և ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
Տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Քրեական իրավունքի ոլորտները
մենք սոցիալական ցանցերում ենք
Շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար
Շնորհակալություն մեզ ընտրելու համար
մենք սոցիալական ցանցերում ենք